Derfor er det krise hvis forbrukslånet går til inkasso

Hvis du har ignorert alle purringer og advarsler fra banken og fortsatt ikke betalt de nødvendige avdrag på forbrukslånet ditt, slik at det har blitt sendt til inkasso, står du foran en situasjon som potensielt kan bli svært kostbar. Det er imidlertid en mulig løsning, men det krever at du reagerer raskt.

Hele lånet forfaller til betaling

Når lånet blir sendt til inkasso betyr det samtidig at banken sier opp låneavtalen med den begrunnelse at du har misligholdt lånet. Det betyr at hele restbeløpet på lånet forfaller til betaling umiddelbart og det er dermed også hele lånesaldoen inkassobyrået vil drive inn. Når låneavtalen er sagt opp, har du i prinsippet heller ikke lengre noe kundeforhold til banken, og du må utelukkende forholde deg til inkassobyrået. Banken vil i de aller fleste tilfeller være en mye hyggeligere og mer fleksibel motpart, mens et inkassoselskap er mye mer fokusert på å drive inn gjelden og i mindre grad kan eller vil lage en spesialløsning for deg.

Hva koster det når lånet går til inkasso?

Størrelsen på salærene du blir pålagt å betale, vil variere med størrelsen på gjelden. Hvis vi tar utgangspunkt i et misligholdt forbrukslån på 60 000kr, så vil første inkassosalær, det som kalles «enkle krav», påløpe 14 dager etter fristen på betalingsoppfordringen, og være på 1 340kr. Går det ytterligere 14 dager uten at du betaler, vil saken gå over til å være en «tung sak» og det påløper ytterligere 2 680kr. I salær. På toppen av dette kommer selvsagt forsinkelsesrenter. Lånet er derfor ikke særlig billig lenger.

Ta grep når du mottar betalingsoppfordringen

Det første steget i en inkassosak er betalingsoppfordringen. Dette er på mange måter en siste sjanse for å gjøre opp for seg, før høye inkassosalærer begynner å påløpe saken. En betalingsoppfordring kan maksimalt ha et gebyr på 3/10 av inkassosalæret, hvilket i 2016 vil si 201kr. Fristen for å gjøre noe er 14 dager fra datoen på betalingsoppfordringen, og her er det svært viktig at du reagerer så raskt som mulig.

Siden det er hele restbeløpet på lånet som har forfalt kan vi anta at du ikke har mulighet for å betale hele beløpet før fristen på betalingsoppfordringen. Du er derfor nødt til å ta kontakt med inkassobyrået og forklare dem saken og forsøke å få til en avdragsordning. De fleste inkassoselskaper vil være villige til å inngå en avdragsordning, da de skjønner at du uansett ikke vil kunne betale hele beløpet her og nå. Hvis du klarer å betale ned hele gjelden, inkludert påløpte gebyrer og renter, på mindre enn fire avdrag, kan inkassobyrået ikke krever ytterligere gebyrer for å inngå avdragsordningen. Trenger du mer enn fire avdrag, kan du bli krevd for et gebyr for etablering av nedbetalingsavtalen, på inntil 1 005kr, som vil bli lagt til gjelden din.