5 feil du vil unngå ved langsiktig sparing

Å spare langsiktig er både lurt og økonomisk lønnsomt, men det gjelder å se opp for en rekke feil, som kan være med på å redusere den samlede avkastningen du oppnår. Vi har her samlet fem av de vanligste feilene folk gjør, når det kommer til langsiktig sparing.

1 – Ikke putt alle eggene i samme kurv

Det å spre risikoen er kanskje den viktigste faktoren for å oppnå suksess i din sparing. Du kan selvsagt putte alle sparepengene dine i en enkelt aksje, ha maksimal flaks og se denne aksjen gå til himmels, men da snakker vi ren flaks, og hvis det er en ting du ikke bør bygge din sparing på, så er det flaks. Du bør alltid spre risikoen ved å fordele sparingen din over flere spareformer med forskjellig risiko.

Hvis du sparer i fond, er det vanligste å ha en fondsportefølje som består av flere enkeltfond, med ulik risikoprofil. Du kan for eksempel sette en del av pengene dine i obligasjonsfond, noe i indeksfond og noe i aksjefond. På denne måten fordeler du risikoen, samtidig som du sikrer at du får ta del i den langsiktige verdiøkningen i markedet.

2 – Sparing regelmessig gir best resultat

Alle drømmer om å kjøpe på bunn og selge på topp, men i praksis er dette langt fra enkelt å få til. Selv ikke erfarne aksjemeglere klarer dette, og for de aller fleste er derfor en regelmessig og langsiktig sparing, det som gir det beste resultatet. Ved å kjøpe aksjer eller fondsandeler med et fast intervall, vil du noen ganger kjøpe når andelene er dyre, og andre ganger når de er billige, men over tid vil dette utjevne seg, og du vil oppnå den beste avkastningen i forhold til risikoen du tar.

Det trenger slett ikke å være vanskelig å spare regelmessig. De aller fleste banker og nettmeglere tilbyr spareavtaler, hvor det automatisk blir trukket et gitt beløp på kontoen din hver måned, som heretter blir brukt til å kjøpe andeler i en rekke fond, ut fra din investerings- og risikoprofil.

3 – Ikke sett deg urealistiske mål

Vi driver med langsiktig sparing fordi vi ønsker å få en avkastning på pengene våre, og i siste ende er det nettopp avkastningen som avgjør hvor mye vi får igjen for å spare. Det er selvsagt viktig å ha et mål med sparingen, men samtidig er det viktig at dette målet ikke er urealistisk. Målet du har for avkastning, må stå i stil med risikoen du er villig til å ta. Ingen oppnår høy avkastning over tid, uten å ta en betydelig risiko, så ikke forvent 15-20% årlig avkastning i dagens marked, det er rett og slett ikke realistisk.

4 – Ikke kjøp dyrt og selg billig

Det høres åpenbart ut, men ikke desto mindre er det mange som kjøper på topp og selger på bunn. Å ha suksess med langsiktig sparing og investering avhenger i høy grad av evnen til å ha is i magen og ikke la seg stresse av kurssvingninger. Når aksjemarkedet faller, har mange dessverre en tendens til å selge sine fondsandeler, og sette pengene i banken. Først etter at markedet har kommet seg, og fondet igjen har steget i verdi en god stund, tar man sjansen på å flytte pengene tilbake fra banken til fondsandeler. Dette gjør selvsagt at man går glipp av en stor del av verdistigningen, både fordi man selger når kursen er lav, og venter med å kjøpe til kursen igjen har steget. Det aller beste middel mot dette, er en regelmessig og langsiktig sparing, der du kjøper nye fondsandeler med et fast definert intervall, for eksempel en gang i måneden.

5 – Glem sparekontoen i banken

Hvis vi ser bort fra en økonomisk buffer som alle bør ha, og som i de fleste tilfeller er utmerket å ha i banken, så er det egentlig lite som taler for å gjøre en langsiktig sparing via en sparekonto i banken. Med dagens lave rentenivå, vil inflasjon og skattekostnader på renteinntektene, spise opp mer eller mindre hele fortjenesten, og du får i praksis ingen avkastning på pengene dine. I mange tilfeller vil du faktisk ende opp med at pengene dine blir mindre verdt, når det er justert for inflasjon.